Gaseste-ne pe Facebook

PROCESSING PERSONAL DATA INFORMATION

Stimaţi Clienţi,
In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ESPACO Investment are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Datele dumneavoastră sunt colectate pentru a  fi folosite în următoarele scopuri: tranzactii imobiliare, marketing şi publicitate; statistică.

Aceste date ne sunt necesare în activitatea pe care o desfăşurăm. Refuzul dvs. determină imposibilitatea prestarii serviciilor noastre de intermediere imobiliara. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: companiei ESPACO Investment  şi colaboratorilor acesteia.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la ESPACO Investment la  adresa sa din Str. Constantin Daniel Rosenthal, nr. 36, parter, Sector 1, Bucuresti, tel. +40 726 11 99 88, fix/fax +40 31 102 22 09.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.