Gaseste-ne pe Facebook

CERTIFICAT ENERGETIC

Certificat Energetic

Certificatul de performanţă energetică al unei clădiri este un document tehnic cu caracter informativ care atestă performanţa energetică a respectivei clădiri.

La nivelul Uniunii Europene, se reglementează prin directive CE 91/2002 şi 31/2010, obligativitatea ca toate categoriile de clădiri să deţină certificate energetice din care să reiasă eficienţa consumului energetic. Aceaste directive se aplică tuturor ţărilor membre dar şi celor în curs de aderare.

La baza metodelor simplificate de calcul al necesarului de căldură stau standardele Europene EN 832 şi EN ISO 13790, elaborate în scopul de a unifica modul de abordare a consumurilor energetice în sectorul clădirilor şi de a putea compara performanţele acestora.

În România, obligativitatea obţinerii certificatului este prevăzută de Legea nr. 372/2005, privind performanţa energetică a clădirilor şi Ordinul nr. 1459/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind performanţa energetică a clădirilor, emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

Emiterea certificatului de performanţă energetică a clădirii se poate obţine ca urmare a unui proces de audit energetic desfăşurat în scop de vânzare-cumpărare, închiriere sau în scopul reabilitării şi modernizării termice a clădirii.

De ce este nevoie de Certificatul Energetic al clădirii/apartamentului?

Certificatul Energetic încadrează clădirea în clase de performanţă energetică şi de mediu, acordând totodată locuinţei o notă energetică care oferă cumpărătorului informaţii privind consumul  real de energie. În alţi termeni, indică la cât se ridică cheltuielile lunare cu plata facturilor la utilităţi şi câţi bani se vor cheltui pentru a beneficia de un confort termic optim.

Certificatul Energetic va duce la determinarea mai corectă a preţului locuinţei în sensul că, preţul caselor cu o notă energetică mai mare va creşte întrucât sunt mai uşor de întreţinut, în detrimentul celor cu o eficienţă energetică redusă.

Care sunt clasele de performanţă energetică după care se clasifică clădirile şi notele care se acordă ?

În funcţie de performanţa energetică avută, clădirile se clasifică în 7 clase pe o scală energetică, pornind de la clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, până la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum specific de energie. Sistemul de notare este de la 1 la 100, nota calculată, după un criteriu bine stabilit, fiind cu atât mai mare, cu cât clădirea are o eficienţă energetică mai ridicată. 

Elaborarea certificatului de performanţă energetică constă în:

 1. evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare;
 2. definirea clădirii de referinţă ataşată clădirii reale şi evaluarea performanţei energetice a acesteia;
 3. încadrarea clădirii în clase de performanţă energetică şi de mediu.

În urma analizei termoenergetice, se va întocmi un raport de analiză termică şi energetică a clădirii care va cuprinde:

 1. principalele caracteristici tehnice şi energetice ale clădirii analizate;
 2. datele referitoare la modul de determinare al consumului total anual de energie pentru încălzire, ventilare/climatizare, iluminat artificial şi prepararea apei calde de consum, estimat pentru clădirea analizată;
 3. date de intrare;
 4. breviar de calcul sau denumirea programului de calcul atestat utilizat;
 5. capitolul Concluzii în care sunt evidenţiate informaţiile ce caracterizează din punct de vedere energetic clădirea şi care urmează a fi înscrise în certificatul de performanţă energetică, inclusiv punctajul energetic acordat clădirii.

Actele necesare elaborării certificatului de performanţă energetică pentru clădiri şi instalaţii sunt:

 1. Acte de proprietate ale clădirii;
 2. Document din care să reiasă anul construcţiei şi tipul construcţiei;
 3. Documentaţie cadastrală;
 4. Planuri amplasament clădire;
 5. Plan cadastral – cu încadrarea clădirii în funcţie de punctele cardinale şi vecinătăţi;
 6. Planuri/relevee ale construcţiei pe etaje;
 7. Planuri ale instalaţiilor;
 8. Date tehnice despre materialele de construcţii folosite, date tehnice despre echipamentele şi instalaţiile de instalaţii termice, ventilaţie, furnizări apă caldă şi apă rece;
 9. Raport de expertiză tehnică de rezistenţă (dacă există);
 10. Consumuri pe ultimii ani, consumuri lunare de energie electrică, gaz, apă, canalizare.
În cadrul procesului de elaborare a certificatului de performanţă energetică este obligatorie inspectarea clădirii de către auditor sau echipa de audit.
Valabilitatea Certificatului de Performanţă Energetică al clădirii este de 10 ani.