Gaseste-ne pe Facebook

ACTE NECESARE ÎN TRANZACŢII

Acte necesare în tranzacţii

Pentru tranzactionarea unui imobil, este necesar ca proprietarul acestuia sa pregateasca in timp util, un dosar care sa contina urmatoarele acte:

- Actul de dobandire a imobilului;
- Certificat Fiscal eliberat de primarie;
- Extrasul de Carte Funciara eliberat de OCPI
- Actele de identitate
- Certificatul de casatorie.

Actele de identitate necesare perfectarii contractelor la notariat sunt urmatoarele:

Cetatenii romani: Cartea de identitate, Buletinul de identitate, iar cetatenii romani cu domiciliul in strainatate fac dovada identitatii cu pasaportul in care este mentionat domiciliul.

Cetatenii din statele UE: documentul de identitate sau pasaportul emis de statul apartinator.

Cetatenii straini din state terte (non-UE) pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt cu viza de intrare pe teritorul Romaniei.

Cetatenii straini solicitanti de azil in Romania: pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.

In cazul in care una dintre parti este cetatean strain, acesta trebuie sa obtina un numar de identificare fiscala (NIF) de la organul fiscal competent din cadrul ANAF.


Actul de dobandire a imobilului poate fi:

- contract de vanzare-cumparare (incheiat intre un vanzator si un cumparator, intre o persoana juridica si o persoana fizica);
- contract de donatie;
- contract de schimb imobiliar;
- certificat de mostenitor.

Certificatul Fiscal se elibereaza de catre Primarie-Directia Taxe si Impozite pentru fiecare proprietar in parte, proportional cu cotele detinute si este valabil pana la sfarsitul lunii in care a fost emis. Acesta va contine in mod obligatoriu urmatoarele precizari: proprietarul sau proprietarii cu numele corect; adresa corecta a imobilului; suprafata de teren aferenta; fara datorii. Astfel, este necesar ca impozitul sa fie achitat la zi si sa nu existe amenzi neplatite. Pentru eliberarea Certificatului Fiscal, sunt necesare urmatoarele acte:

1. Copie dupa buletinul de identitate al proprietarului;
2. Cerere tip;
3. Taxa de eliberare Certificat Fiscal (se achita la casieria Directia Taxe si Impozite).

Extrasul de Carte Funciara (eliberat de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Biroul de Carte Funciara de sector) este actul care reflecta cel mai cuprinzator situatia juridica a imobilului respectiv. Este valabil 10 zile de la data inregistrarii cererii.

Extrasul de Carte Funciara de autentificare se obtine de catre biroul notarial la cererea proprietarului si este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Pentru completarea cererii de eliberare a Extrasului, proprietarul trebuie sa se prezinte la biroul notarial cu actul de identitate si copie de pe Incheierea de intabulare. 

Extrasul de Carte Funciara pentru informare se elibereaza oricarei persoane interesate de situatia juridica a unui imobil. Persoanele interesate pot solicita eliberarea Extrasului de Carte Funciara pentru informare fie prin intermediul unui birou notarial, fie se pot prezenta personal la Biroul de Carte Funciara din cadrul Oficiului teritorial competent.

PRECIZARE: Daca imobilul a carui vanzare se doreste nu este intabulat, mai intai se va proceda la intabularea sa de catre un notar autorizat, pe baza urmatoarelor acte:

- 2 exemplare din actul de dobandire a imobilului (cel putin unul in original);
- schita imobilului respectiv;
- procesul verbal de predare-primire a imobilului;
- cerere de intabulare adresata sectorului de Carti Funciare, din cadrul OCPI.

Actele de identitate trebuie sa se afle in interiorul termenului de valabilitate, pentru a putea fi folosite la semnarea actului de instrainare a imobilului. In cazul in care buletinul/cartea de identitate au expirat in cursul anului curent, legitimarea se poate face cu pasaportul.

Certificatul de casatorie este absolut necesar la incheierea actului autentic, intrucat vanzarea-cumpararea este un act de dispozitie, ceea ce presupune consimtamantul ambilor soti, ori calitatea de soti nu se poate dovedi decat cu ajutorul certificatului de casatorie.

Conventie matrimoniala in cazul in care sotii au ales regimul separatiei de bunuri sau regimul comunitatii conventionale.

Certificatul de divort, actul de lichidare al regimului matrimonial sau hotarare judecatoreasca in caz de neintelegere. Regimul matrimonial se lichideaza la desfacerea casatoriei prin divort, la schimbarea regimului matrimonial existent sau la decesul unuia dintre soti.

Certificatul de performanta energetica eliberat de catre un auditor energetic atestat.

In cazul apartamentelor, Adeverinta eliberata de Asociatia de proprietari sau locatari din care rezulta ca proprietarul are achitate la zi toate datoriile (intretinere, fond de reparatii, cheltuieli comune etc.

Ultima factura si chitanta privind plata la zi a utilitatilor aferente imobilului.

In cazul in care bunul imobil este monument istoric trebuie prezentata Adresa emisa de Ministerul Culturii si Patrimoniului National – Directia pentru Cultura si Patrimoniul National al Municipiului Bucuresti din care sa reiasa ca aceasta este de acord cu instrainarea imobilului, iar ca Statul Roman nu isi exercita dreptul de preemtiune cu privire la vanzare.

In cazul achizitionarii unui imobil prin Programul „Prima Casa” este necesar atat contractul de credit, cat si contractul de garantare.

In cazul instrainarii terenurilor extravilane arabile, vanzatorul trebuie sa prezinte Adeverinta emisa de Primaria competenta din care sa reiasa ca terenul nu este arendat.

In cazul in care una dintre parti este reprezentata prin mandatar, mandatarul trebuie sa prezinte procura autentica in original.

Persoanele juridice trebuie sa prezinte in plus urmatoarele acte :
- Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului,
- Certificat de atestare fiscala a persoanei juridice valabil eliberat de ANAF,
- Hotarare AGA prin care asociatii sunt de acord cu vanzarea bunului imobil, prorietatea societatii, la un anumit pret. In baza Hotararii AGA se poate desemna si persoana care va semna in numele societatii contractul, iar in lipsa acestei mentiuni, persoana desemnata trebuie sa prezinte  Imputernicire separat,
- Certificat constatator eliberat de catre Registrul Comertului. In lipsa acestuia, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM online.

Pentru orice alte informatii, ESPACO va sta la dispozitie la numarul de contact 0726119988 sau pe e-mail la adresa: office@espaco.ro.