Gaseste-ne pe Facebook
FAZA II
FAZA II
Caută oferte
Tip imobil
Tip tranzacție
Zona
Alege zona
Preț
ID Oferta

Departament Evaluare Imobiliara

Suntem o echipă de experţi evaluatori imobiliari, autorizaţi ANEVAR, dedicaţi profesiei şi orientaţi spre satisfacerea completă a nevoilor clienţilor noștri ...

Servicii Oferite

Prestăm servicii de evaluare şi reevaluare imobiliară respectând principii, metode și standarde profesionale, cu scopul de a estima o valoare pentru ... un drept de proprietate, care să fie cât mai...

Acte necesare intocmire Raport Evaluare

Lista actelor de mai jos este prezentată doar în scop informativ. În funcţie de tipul proprietăţii, evaluatorul poate solicita şi alte documente necesare întocmirii raportului de evaluare. Prin urmare, actele necesare pentru

Etapele Procesului de Evaluare

1. Documentarea asupra proprietăţii imobiliare de către evaluatorul imobiliar
-  identificarea proprietăţii imobiliare;
-  identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluării;
-  stabilirea scopului evaluării imobiliare şi tipul de valoare ce trebuie determinată;
- vizitarea fizică a proprietăţii de evaluat, efectuarea de fotografii atât la interior cât şi la exterior, solicitarea de copii ale documentelor proprietăţii (titlul de proprietate, actul de vânzare-cumpărare, donaţie, succesiune, etc. plan cadastral, autorizaţie de construire).

2. Centralizarea şi analiza datelor şi informaţiilor

- colectarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante; aceste date şi informaţii trebuie să conţină elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare (metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizări, metoda comparaţiei directe, etc.);
- se stabileşte conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, condiţiile limitative şi sursele de informare.

3. Elaborarea unui raport de evaluare imobiliară

Procesul de evaluare a proprietăţii imobiliare se finalizează prin întocmirea unui raport de evaluare. Acesta este un document scris în care sunt cuprinse instrucţiunile pentru procesul de evaluare, baza de evaluare - tipul de valoare, scopul evaluării şi rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea.

Raportul evaluări imobiliare explică procesele analitice care au fost parcurse în cursul evaluării şi prezintă informaţiile semnificative care au fost folosite în analiză. Tipul, dimensiunea şi conţinutul unui raport de evaluare variază în funcţie de tipul proprietăţii, cerinţele legale şi de natură şi complexitatea procesului de evaluare imobiliară.
Reevaluarea activelor fixe corporale pentru instituţiile de stat conform OMEF 3471/2008 se va efectua cu scopul determinării valorii juste a acestora la data bilanţului, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei.

Standarde de Evaluare

Ordonanţa privind activitatea de evaluare, precum şi modalitatea de organizare şi funcţionare a profesiei de evaluator autorizat ...

Preturi

Pentru evaluarea proprietăţilor imobiliare, tarifele variază în funcţie de profilul şi complexitatea fiecărei lucrări în parte. Astfel, în stabilirea preţului, se vor lua în calcul factori precum: numărul de lucrări contractate, perioada de execuţie solicitată de către beneficiar, distanţa până la bunul imobil, tipul de imobil şi caracteristicile sale speciale.

 

Se pot acorda discounturi în cazul lucrărilor ce vizează un număr mare de repere şi pentru contractele de evaluări pe termen lung. De asemenea, această propunere este valabilă şi în cazul rapoartelor de evaluare care au ca şi beneficiari fundaţii, asociaţii şi organizaţii non-profit.

 

Pentru detalii suplimentare sau pentru a vă transmite oferta noastră de preţuri, vă rugăm să ne transmiteţi o cerere completată cu datele dumneavoastră de identificare, semnată şi ştampilată la adresa: Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu Nr.1, Bl. A7, SC.2, Et. 9, Ap. 54 sau pe e-mail: office@espaco.ro; Fax: 031.102.22.09.