Gaseste-ne pe Facebook

ADMINISTRARI IMOBILE

Administrari imobile

Avem expertiza necesară pentru a administra apartamente, case/vile, clădiri de birouri, centre comerciale, clădiri rezidenţiale, depozite şi parcuri industriale.
Serviciile noastre se adresează în primul rând proprietarilor, investitorilor şi chiriaşilor care vor să se bucure de timp şi locuinţe, fără să mai aibă grija facturilor şi a evenimentelor neprevăzute.


Administrarea locuinţelor individuale

În general, administrarea unui imobil presupune exercitarea a două activităţi principale: administrarea financiară şi administrarea tehnică. Fiecare implică un set de operaţiuni specifice. În cazul locuinţelor individuale şi aici ne referim la apartamente, case/vile, aceste operaţiuni sunt:

 1. administrarea documentelor proprietăţii imobile (fotocopii);
 2. administrarea contractelor de întreţinere pentru instalaţiile deţinute în imobile;
 3. asigurarea de personal specializat (instalator, electrician, zidar, zugrav, administrator, contabil, avocat etc.);
 4. colectarea chiriilor;
 5. gestionarea sumelor de bani încasate, efectuarea cheltuielilor necesare şi raportarea corespunzătoare;
 6. transferuri băneşti în ţară şi în străinătate;
 7. verificarea şi plata facturilor (întreţinere, apă, energie electrică, telefon, TV, cablu), a impozitelor, taxelor etc.;
 8. asigurarea proprietăţii imobile şi urmărirea încasării despăgubirilor;
 9. reprezentarea intereselor proprietarului faţă de terţi (autorităţi publice, societăţi de furnizare a utilităţilor, asociaţii de proprietari etc.);
 10. reprezentarea fiscală;
 11. obţinerea de aprobări, modificări contracte utilităţi (telefon, energie electrică) la închirieri către persoane juridice;
 12. administrarea lucrărilor de renovare a proprietăţii imobile şi amenajare stabilite de către proprietar;
 13. vizitarea regulată a proprietăţii imobile;
 14. urmărirea comportării în timp a construcţiei, verificarea şi evaluarea stării generale a proprietăţii imobile;
 15. sprijin la închirierea proprietăţii imobile;
 16. încheierea de procese verbale de predare/preluare a proprietăţii imobile;
 17. inspectarea proprietăţii imobile şi a stării acesteia la terminarea contractului de închiriere;
 18. servicii conexe cu scop de valorificare optimă a proprietăţii (curăţenie, menaj, pază etc.).

Pentru analiza complexităţii serviciului de administrare, respectiv estimarea costurilor aferente serviciilor prestate, este necesar ca viitorul administrator să cunoască următoarele date şi documente:

 1. Registrul de hotărâri,
 2. Registrul de ordine interioară,
 3. Registrul de corespondenţă,
 4. Cartea imobilului,
 5. Cartea constructorului,
 6. Registrul de activităţi curente, servicii, etc.,
 7. Contractele cu furnizorii de activităţi şi servicii, etc.,
 8. Jurnalul administratorului,
 9. Balanţa declarativă,  sold activ-pasiv (ultima), ultima listă de întreţinere, alte documente contabile,
 10. Informaţii cu privire la litigii, stări conflictuale, sesizări, reclamaţii, etc.
 11. Descriere a ansamblului (denumire, locaţie, număr de unităţi locative, cu/fără teren aferent (case, apartamente, etc.),
 12. Informaţii despre cum sunt organizate din punct de vedere juridic aceste ansambluri,
 13. Informaţii despre existenţa unui contract de administrare, în prezent, şi dacă acesta există, informaţii complete despre datele de contact ale acestui administrator (denumire/nume, adresă, telefon, fax, etc.),
 14. Lista (to do list) solicitărilor efectuării unor activităţi specifice pentru fiecare locuinţă/ansamblu în parte,
 15. Evidenţa necesarului de activităţi pentru fiecare ansamblu în parte şi desemnarea unei persoane de contact, cu care se va discuta în detaliu în timpul unei vizite de evaluare a complexităţii administrării imobilului,
 16. Informaţii despre existenţa, în prezent, a unui buget de administrare, despre existenţa unui birou în locaţie sau dacă acestea vor fi organizate/constituite de administrator.