Gaseste-ne pe Facebook

EXPERTIZA CONTABILA

Expertiza contabila

Expertiză contabilă pentru Proprietari & Chiriaşi

Expertiza contabilă reprezintă mijlocul legal folosit ca probă în justiţie, prin care se poate demonstra un prejudiciu material, bănesc produs unui proprietar de către Administrator, Contabil, Preşedinte, Comitet executiv sau Cenzor. Pentru a fi recunoscută în justiţie, ea trebuie efectuată doar de către un expert contabil autorizat de Corpul Experţilor Contabili.

 

În cazul în care, observaţi că în administrarea asociaţiei dumneavostră, s-au produs daune şi consideraţi necesară realizarea unei expertize contabile, un prim pas ar fi sesizarea secţiei de poliţie de care aparţineţi, printr-o plângere penală. În urma acesteia, se poate dispune efectuarea expertizei financiar contabile judiciare. Expertul contabil va fi numit de către Poliţie, care de comun acord cu dumneavoastra va stabili şi obiectivele expertizei.
Acestea pot fi:

 1. verificarea gestiunii Administratorului din care să rezulte sumele încasate, destinaţia acestora şi plăţile efectuate
 2. verificarea efectuării de către Administrator a înregistrărilor legale în contabilitatea Asociaţiei
 3. verificarea tuturor Registrelor prevăzute de lege pentru Asociaţiile de Proprietari dacă au fost evidenţiate şi achitate obligaţiile către Stat rezultate din activitatea contabilă a Asociaţiei
 4. verificarea încasării şi achitării CASS-ului de către Administrator
 5. verificarea respectării normelor legale în vigoare în ceea ce priveşte avizele şi aprobările necesare Administratorului pentru efectuarea plăţilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente ale Asociaţiei, respectarea plafonului de Casă cu privire la lichidităţi şi cu privire la efectuarea plăţilor către furnizorii de servicii prin Contul Bancar al Asociaţiei, legalitatea perceperii unor sume de bani de către Administrator membrilor Asociaţiei
 6. verificarea legalităţii calculului, efectuat de Administrator în stabilirea cotei de plată la întreţinere sau a penalităţilor, operat în lista de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile Asociaţiei de Proprietari
 7. verificarea tuturor sumelor încasate în numerar de către Administrator, confruntându-se copiile chitanţelor cu Registrul de Casă
 8. verificarea tuturor plăţilor curente efectuate de Administrator către furnizorii de servicii, legalitatea lor, şi dacă în condiţiile în care Asociaţia având de plată mari restanţe/penalităţi la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a păstrat banii în Casă fără a plăti furnizorii de servicii
 9. determinarea cauzelor perceperii de către furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalităţilor achitate în perioada menţionată şi cine se face vinovat de producerea lor
 10. regăsirea în evidenţele Asociaţiei a unor plăţi mai mari/mici decât sumele încasate în perioada respectivă
 11. stabilirea prejudiciului cauzat Asociaţiei de Proprietari sau membrilor acesteia şi persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispoziţiilor legale avute în vedere.

Procedura de recuperare a creanţelor

Pentru a putea demara procedura de recuperare a creanţelor dumneavoastră, vom încheia un contract de mandat comercial, prin care ne veţi împuternici să ne ocupam de cazul dumneavoastră. Într-o prima etapă, vom încerca recuperarea creanţei pe cale amiabilă.

Metodele de lucru în acest caz cuprind: investigaţii ale solvabilităţii debitorului, bunurilor acestuia, investigaţii privind identificarea asociaţilor şi administratorilor societăţii, discuţii telefonice, notificări, întâlniri directe. În 90% din cazuri, această metodă este eficientă.

În situţia în care, în urma acestor demersuri, debitorul nu reacţionează pozitiv la  solicitările noastre, se va demara  procedura  litigioasă de  recuperare a  datoriei  prin  chemarea în judecata a datornicului, urmată de executarea silită a acestuia.

În momentul recuperării, onorariul nostru constă într-un comision variabil cuprins între 3-20% din valoarea debitului (exclusiv TVA), în funcţie de vechimea şi cuantumul  acestuia, stabilit o dată cu încheierea contractului de mandat şi perceput la momentul recuperării reale şi efective a creanţei.