Gaseste-ne pe Facebook

AUDIT ENERGETIC

Audit Energetic

Echipa noastră, formată din  auditori certificaţi şi autorizaţi oferă servicii de auditare termică şi energetică atât pentru locuinţe individuale cât şi pentru ansambluri rezidenţiale, clădiri de birouri şi spaţii comerciale.

Auditul energetic este procedeul prin care se identifică principalele trăsături termotehnice ale unei clădiri precum şi ale instalaţiilor acesteia. După efectuarea analizei termice a clădirii, în cadrul auditului energetic se analizează rezultatele obţinute şi se găsesc soluţii eficiente atât din punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere financiar, pentru a reabilita şi moderniza construcţia şi instalaţiile aferente acesteia, în vederea creşterii eficacităţii termice.

Aceste soluţii, precum şi o serie de alte recomandări privind alegerea celei mai bune opţiuni, vor fi prezentate într-un raport de audit energetic, care reprezintă elementul cheie al întregului proces de auditare.

Pe scurt, un astfel de raport cuprinde:

 • Modalitatea prin care s-a efectuat auditul;
 • Principalele caracteristici energetice ale clădirii auditate;
 • Propuneri de soluţii de modernizare a clădirii şi instalaţiilor sale;
 • Concluzii şi aprecieri în ceea ce priveşte cele mai eficiente măsuri de aplicat, mai ales din punct de vedere financiar.

În ceea ce priveşte prezentarea raportului, aceasta este mereu adaptată în funcţie de cererea beneficiarului, întrucât acestuia din urmă, îi aparţine decizia finală în legătură cu investiţia în modernizarea energetică a clădirii. Cu toate acestea, există câteva constante în ceea ce priveşte prezentarea raportului de audit energetic: "oricare ar fi beneficiarul său, acesta trebuie să fie clar formulat şi uşor de interpretat".

Acte necesare pentru obţinerea Raportului de Audit Energetic al clădirii

Pentru realizarea unui audit energetic, urmat de un raport de audit şi un Certificat de Performanţă Energetică pentru clădirea auditată, beneficiarul trebuie să pregătească auditorului toate documentele necesare raportului de audit. 

Însă, în cazul în care, beneficiarul nu deţine toate documentele privind construcţia clădirii, trebuie să se efectueze măsurători şi relevee.

Prin urmare, din cartea tehnică a construcţiei se cer:

 1. planuri amplasament clădire;
 2. planuri structură clădire;
 3. planuri şi descriere instalaţii în clădirea construită;
 4. date tehnice despre materialele de construcţii folosite, despre echipamentele de instalaţii de încălzire, climatizare, ventilaţie, furnizori apă caldă şi apă rece, etc.

Pentru consumurile realizate de clădirile existente noi sau vechi se cer:

 1. Consumurile de energie electrică/lună, timp de minim un an;
 2. Consumurile de gaz/lună, timp de minim un an;
 3. Consumurile de apă rece şi apă caldă/timp de minim un an;
 4. Consumurile privind canalizarea - deşeurile/lună, timp de minim un an.

Pentru consumurile ce vor fi realizate de clădirea nouă care se va construi sunt necesare:

 1. Informaţii privind echipamentele şi materialele care se vor folosi în instalaţiile din clădire; (se regăsesc în planurile PAC şi PT ale construcţiei în baza căreia se primeşte Autorizaţia de Construire a clădirii şi se execută construcţia).
 2. Descrierea instalaţiilor de energie electrică, de gaz, de furnizare apă - caldă, apă - rece şi canalizare în instalaţiile din clădire; (se regăsesc în planurile din PAC şi PT ale construcţiei în baza căreia se primeşte Autorizaţia de Construire a clădirii şi se execută construcţia).