Tip tranzacție

Vanzari

Vânzări

Închirieri

Tip proprietate

Apartamente

Apartamente

Case/vile

Terenuri

Apartamente

Case/vile

Spatii comerciale

Județ

Bucuresti

Bucuresti

Consultanta imobiliara

ESPACO își propune în mod constant, în virtutea unei culturi interne consolidate pe baza excepționalismului, să vă ofere cele mai bune sfaturi imobiliare posibile, atât relativ la proiecte comerciale cât și la soluții rezidențiale.

Consultanții noștri nu sunt, sub nici o formă, niște banali vânzători, care au propriile lor agende individuale și care profită de o afacere imobiliară. Nicidecum!

Consultanții ESPACO creează cadrul emoțional, profesional, etic și uman capabil să vă ofere servicii constante, predictibile, practice și oneste.

Desigur, există o mulțime de agenții imobiliare și brokeri care vă pot oferi sfaturi. Noi vă oferim soluții!

ESPACO este o companie imobiliară de excepţie, întrucât are un obiectiv aparte şi anume, implicarea totală în vederea garantării siguranţei şi succesului business-ului dumneavoastră.

Concret, în cazul nostru, succesul unui business reiese din faptul că reuşim, prin expertiza şi experienţa consultanţilor companiei, să înţelegem nevoile individuale ale fiecărui client şi să îi propunem soluţii imobiliare personalizate, de cea mai înaltă calitate, cu un risc investiţional scăzut şi probabilităţi maxime de profit.

Serviciile noastre variate reflectă un grad înalt de profesionalism din partea unei echipe coezive, competente care îşi asumă responsabilitatea în a oferi informaţiile cele mai valoroase, pentru ca fiecare etapă a procesului de tranzacţionare să fie clară, transparentă, uşor de asimilat şi de orientat, în direcţia câştigului dorit.

Suntem în continuă adaptare, investim în calitatea resurselor proprii, pentru ca dumneavoastră să vă bucuraţi de experienţa, cunoştinţele şi eficienţa cu care răspundem tuturor solicitărilor privitoare la reuşita în tranzacţii, investiţii, evaluări imobiliare etc.

 

Simplitatea colaborării reiese din promptitudinea de care dăm dovadă atunci când ne contactaţi, capacitatea de a înţelege specificul cererii şi rapiditatea în a vă oferi cele mai integrate soluţii, din care împreună, să alegem în timp util, varianta optimă. Ne implicăm intens, utilizând metode de specialitate avansate, diversificate, în acord cu evoluţia generală a pieţei, dar şi a complexităţii cererilor imobiliare. Totul pentru a vă asigura satisfacţia succesului afacerilor în imobiliare!

Compania imobiliară ESPACO vă propune un pachet de servicii complexe, utile atât personelor fizice cât şi celor juridice. Astfel, în funcţie de necesităţile dumneavoastră, vă putem oferi:

Consultanţă în tranzacţii imobiliare

Echipa noastră de agenţi imobiliari oferă soluţii complete privind vânzarea sau închirierea tuturor tipurilor de imobile (case, vile, apartamente, spaţii comerciale, spaţii de birouri, spaţii industriale, terenuri). Alocăm resurse adecvate pentru fiecare proprietate, în aşa fel încât tranzacţia să se desfăşoare cu succes.

Evaluări autorizate

Realizăm evaluări de proprietăţi pentru diferite scopuri – împrumuturi bancare (finanţări, achiziţii, marketing şi contabilitate), situaţiile financiare pentru bilanţul anual, achiziţii, restructurări de portofolii, operaţiuni de leasing. Serviciile noastre de evaluare îndeplinesc cerinţele standardelor internaţionale de evaluare (IVSC, TEGoVA, ANEVAR).

Rapoarte de piaţă/analiză imobiliară

Credem că o investiţie profitabilă este rezultatul unei cercetări valide a pieţei imobiliare prezente dar şi viitoare. Din acest motiv, suntem într-o permanentă analiză a evenimentelor imobiliare, deţinem un portofoliu bogat de oferte şi dăm dovadă de expertiza necesară în estimarea corectă a valorii de piaţă a proprietăţilor imobiliare, respectiv, a tendinţelor de regres sau evoluţie a pieţei.

Consultanţă în managementul investiţiilor

Se adresează atât investitorilor autohtoni, cât şi celor din străinătate care vor să abordeze anumite sectoare ale pieţei imobiliare din România. Include activităţi precum: estimarea taxelor aferente tranzacţiilor, analizele de risc investiţional, planificarea strategică, asistenţa în negociere, identificarea de soluţii financiare, asistenţa post-investiţie.

Coordonare juridică

Pentru ca orice tranzacţie în domeniul imobiliar (vânzare/cumpărare sau închiriere) să fie rentabilă, este absolut necesară aplicarea unor soluţii juridice adecvate. De aceea, cunoscând legislaţia imobiliară în vigoare, întotdeauna gândim soluţii avantajoase pentru ca demersurile juridice, să păstreze un raport optim între timpul şi costurile de realizare.

Auditare termică şi energetică

Inainte de a lua decizia finală în privinţa achiziţionării sau închirierii unei proprietăţi imobiliare, fie că este vorba despre un apartament sau o clădire, fiecare client este interesat de consumul real de energie necesară asigurării unui confort termic adecvat. Această atitudine exprimă o curiozitate naturală, obişnuită, ce reflectă nevoia de a estima corect, cheltuielile lunare de întreţinere, implicit costul confortului mult dorit. Importanţa performanţei energetice a clădirilor este întărită prin lege. Astfel, proprietarul care doreşte să vândă/închirieze sau să intabuleze o proprietate, este obligat în baza legii 372/2005 să deţină Certificatul Energetic al acesteia. Prin intermediul partenerilor noştri, puteţi beneficia de servicii de calitate în scopul obţinerii certificatelor energetice.

Property management

Avem expertiza necesară pentru a administra apartamente, case/vile, clădiri de birouri, centre comerciale, clădiri rezidenţiale, depozite şi parcuri industriale. Serviciile noastre se adresează în primul rând proprietarilor, investitorilor şi chiriaşilor care vor să se bucure de timp şi spaţiu, fără să mai aibă grija facturilor şi a evenimentelor neprevăzute.

Pentru tranzactionarea unui imobil, este necesar ca proprietarul acestuia sa pregateasca in timp util, un dosar care sa contina urmatoarele acte:

 • Actul de dobandire a imobilului;
 • Certificat Fiscal eliberat de primarie;
 • Extrasul de Carte Funciara eliberat de OCPI
 • Actele de identitate
 • Certificatul de casatorie.

Actele de identitate necesare perfectarii contractelor la notariat sunt urmatoarele:

Cetatenii romani: Cartea de identitate, Buletinul de identitate, iar cetatenii romani cu domiciliul in strainatate fac dovada identitatii cu pasaportul in care este mentionat domiciliul.

 

Cetatenii din statele UE: documentul de identitate sau pasaportul emis de statul apartinator.

 

Cetatenii straini din state terte (non-UE) pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt cu viza de intrare pe teritorul Romaniei.

 

Cetatenii straini solicitanti de azil in Romania: pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.

 

In cazul in care una dintre parti este cetatean strain, acesta trebuie sa obtina un numar de identificare fiscala (NIF) de la organul fiscal competent din cadrul ANAF.

Actul de dobandire a imobilului poate fi:

 • contract de vanzare-cumparare (incheiat intre un vanzator si un cumparator, intre o persoana juridica si o persoana fizica);
 • contract de donatie;
 • contract de schimb imobiliar;
 • certificat de mostenitor plus act dobandire.

 

Certificatul Fiscal se elibereaza de catre Primarie-Directia Taxe si Impozite pentru fiecare proprietar in parte, proportional cu cotele detinute si este valabil pana la sfarsitul lunii in care a fost emis. Acesta va contine in mod obligatoriu urmatoarele precizari: proprietarul sau proprietarii cu numele corect; adresa corecta a imobilului; suprafata de teren aferenta; fara datorii. Astfel, este necesar ca impozitul sa fie achitat la zi si sa nu existe amenzi neplatite. Pentru eliberarea Certificatului Fiscal, sunt necesare urmatoarele acte:

1. Copie dupa buletinul de identitate al proprietarului;

2. Cerere tip;

3. Taxa de eliberare Certificat Fiscal (se achita la casieria Directia Taxe si Impozite).

 

Extrasul de Carte Funciara (eliberat de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Biroul de Carte Funciara de sector) este actul care reflecta cel mai cuprinzator situatia juridica a imobilului respectiv. Este valabil 10 zile de la data inregistrarii cererii.

Extrasul de Carte Funciara de autentificare se obtine de catre biroul notarial la cererea proprietarului si este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Pentru completarea cererii de eliberare a Extrasului, proprietarul trebuie sa se prezinte la biroul notarial cu actul de identitate si copie de pe Incheierea de intabulare.

Extrasul de Carte Funciara pentru informare se elibereaza oricarei persoane interesate de situatia juridica a unui imobil. Persoanele interesate pot solicita eliberarea Extrasului de Carte Funciara pentru informare fie prin intermediul unui birou notarial, fie se pot prezenta personal la Biroul de Carte Funciara din cadrul Oficiului teritorial competent.

PRECIZARE: Daca imobilul a carui vanzare se doreste nu este intabulat, mai intai se va proceda la intabularea sa de catre un notar autorizat, pe baza urmatoarelor acte:

 • 2 exemplare din actul de dobandire a imobilului (cel putin unul in original);
 • schita imobilului respectiv;
 • procesul verbal de predare-primire a imobilului;
 • cerere de intabulare adresata sectorului de Carti Funciare, din cadrul OCPI.

 

Actele de identitate trebuie sa se afle in interiorul termenului de valabilitate, pentru a putea fi folosite la semnarea actului de instrainare a imobilului. In cazul in care buletinul/cartea de identitate au expirat in cursul anului curent, legitimarea se poate face cu pasaportul.

Certificatul de casatorie este absolut necesar la incheierea actului autentic, intrucat vanzarea-cumpararea este un act de dispozitie, ceea ce presupune consimtamantul ambilor soti, ori calitatea de soti nu se poate dovedi decat cu ajutorul certificatului de casatorie.

Conventie matrimoniala in cazul in care sotii au ales regimul separatiei de bunuri sau regimul comunitatii conventionale.

Certificatul de divort, actul de lichidare al regimului matrimonial sau hotarare judecatoreasca in caz de neintelegere. Regimul matrimonial se lichideaza la desfacerea casatoriei prin divort, la schimbarea regimului matrimonial existent sau la decesul unuia dintre soti.

Certificatul de performanta energetica eliberat de catre un auditor energetic atestat. In cazul apartamentelor, Adeverinta eliberata de Asociatia de proprietari sau locatari din care rezulta ca proprietarul are achitate la zi toate datoriile (intretinere, fond de reparatii, cheltuieli comune etc.)

Ultima factura si chitanta privind plata la zi a utilitatilor aferente imobilului.

In cazul in care bunul imobil este monument istoric trebuie prezentata Adresa emisa de Ministerul Culturii si Patrimoniului National – Directia pentru Cultura si Patrimoniul National al Municipiului Bucuresti din care sa reiasa ca aceasta este de acord cu instrainarea imobilului, iar ca Statul Roman nu isi exercita dreptul de preemtiune cu privire la vanzare.

In cazul achizitionarii unui imobil prin Programul „Prima Casa” este necesar atat contractul de credit, cat si contractul de garantare.

In cazul instrainarii terenurilor extravilane arabile, vanzatorul trebuie sa prezinte Adeverinta emisa de Primaria competenta din care sa reiasa ca terenul nu este arendat.

In cazul in care una dintre parti este reprezentata prin mandatar, mandatarul trebuie sa prezinte procura autentica in original.

Persoanele juridice trebuie sa prezinte in plus urmatoarele acte :

 • Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului,
 • Certificat de atestare fiscala a persoanei juridice valabil eliberat de ANAF,
 • Hotarare AGA prin care asociatii sunt de acord cu vanzarea bunului imobil, proprietatea societatii, la un anumit pret. In baza Hotararii AGA se poate desemna si persoana care va semna in numele societatii contractul, iar in lipsa acestei mentiuni, persoana desemnata trebuie sa prezinte Imputernicire separat,
 • Certificat constatator eliberat de catre Registrul Comertului. In lipsa acestuia, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM online.

Pentru orice alte informatii, ESPACO va sta la dispozitie la numarul de contact 0726119988 sau pe e-mail la adresa: office@espaco.ro.