Tip tranzacție

Vanzari

Vânzări

Închirieri

Tip proprietate

Apartamente

Apartamente

Case/vile

Terenuri

Apartamente

Case/vile

Spatii comerciale

Județ

Bucuresti

Termeni si conditii

I. Informații generale

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale ESPACO în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet ESPACO.ro

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, ESPACO va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în aceste moduri.

 

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

 

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului ESPACO prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

– pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi ESPACO, 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și ESPACO, definit în cuprinsul Termenilor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și ESPACO.

– pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă ESPACO în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea ESPACO de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

– pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de ESPACO, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ESPACO de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, ESPACO prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

– pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de ESPACO, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ESPACO de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

 

Ca principiu, ESPACO va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Datele vor fi stocate pe o perioada determinata, atat timp cat este valabil din punct de vedere juridic si, in situatia unui litigiu, pe parcursul solutionarii acelui litigiu, precum si in conformitate cu legislatia in vigoare atat timp cat avem obligatia legala de a pastra, state si alte documente legale in evidenta contabila si in arhiva.

 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare ESPACO poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină ESPACO în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea Site-ului

– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către ESPACO prin intermediul Site-ului;

– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

VI. Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate către ESPACO pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

VII. Drepturile de care beneficiați

 

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ESPACO, conform celor descrise în prezentul document;

 

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ESPACO cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ESPACO a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

 

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ESPACO să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv

 

 • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit,
 • dreptul ca aceste date să fie transmise de către ESPACO către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 

– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ESPACO sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ESPACO poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 

– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați office@espaco.ro

 

Regulamentul Intern privind Protectia Datelor cu Caracter Personal la care toti angajatii si colaboratorii nostri au aderat este:

 

REGULAMENT INTERN PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Este important să ne informăm clienții despre cum întelegem să respectăm intimitatea și dreptul la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale actuale.

 

Grupul de companii ESPACO, pe scurt ESPACO in cele ce urmeaza, iși asumă responsabilitatea ca datele cu caracter personal colectate sunt prelucrate legal, transparent și echitabil.

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ESPACO respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor.

Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății ESPACO în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

 

Pe de o parte, este de reținut obligația ESPACO în conformitate cu L656/2002 republicată prin care ESPACO în calitatea sa de agenție imobiliară este obligată să adopte măsuri de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului și în acest scop să aplice măsuri standard de cunoaștere a clientelei ( datele de identificare) la stabilirea relației de afaceri cu aceasta.

Obligația intervine și la activitățile externalizate sau la cele desfașurate prin agenți.

Datele de identificare sunt:

* Pentru persoane fizice: datele de stare civilă menționate în documentele de identitate;

* Pentru persoanele juridice: datele menționate în documentele de înmatriculare precum și ale reprezentantului legal.

Astfel ne revine obligația de a păstra o copie de pe document, ca dovadă pentru o perioadă de minim 5 ani începând cu data cand se încheie relația cu clientul.

 

Pe de altă parte, în conformitate cu L190/2018 și Regulament (UE) 2016/679 intervin obligații specifice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Stiați că: Numele, Prenumele, Adresa, Codul numeric personal, Adresa de email, Telefon, Seria și numărul cărții de identitate și a pașaportului, Date biometrice bancare, Convingeri politice, Date cu privire la starea de sanatate a unei persoane, Date cu privire la antecedente (juridic) sunt DATE CU CARACTER PERSONAL?

GDPR se aplică în mai mare măsură decât ar putea fi evident la prima vedere. Legea impune noi reguli companiilor, agențiilor guvernamentale, organizațiilor nonprofit și altor organizații care oferă bunuri și servicii persoanelor din Uniunea Europeană (UE) sau care colectează și analizează date legate de rezidenții din UE – și se aplică organizațiilor care sunt stabilite în Uniunea Europeană (UE), care oferă bunuri sau servicii în UE sau care monitorizează comportamentul rezidenților din UE.

Spre deosebire de legile privind confidențialitatea în alte jurisdicții, GDPR se aplică organizațiilor de toate dimensiunile și tuturor industriilor.

UE este adesea privită ca un model de referință pentru problemele de confidențialitate pe plan internațional, deci așteptăm de asemenea să vedem conceptele din GDPR adoptate în alte părți ale lumii de-a lungul timpului.

Regulamentul (UE) 2016/679 consolidează drepturile garantate persoanelor vizate și introduce noi drepturi: dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la restricţionarea prelucrării.

De asemenea, introduce sancţiuni severe, pâna la 10 – 20 milioane de euro sau între 2% și 4% din cifra de afaceri la nivel internaţional, pentru operatorii din sectorul privat.

 

GDPR este structurat în jurul a șase principii:

 

 • Necesitatea transparenței privind manipularea și utilizarea datelor cu caracter personal;
 • Limitarea procesării datelor cu caracter personal în scopuri specificate, legitime;
 • Limitarea colectării și stocării datelor cu caracter personal în scopuri intenționate;
 • Permiterea persoanelor să corecteze sau să solicite ștergerea datelor lor personale;
 • Limitarea stocării datelor de identificare personală numai atâta timp cât este necesar pentru scopul propus;
 • Asigurarea protejării datelor personale cu ajutorul practicilor de securitate adecvate.

 

În cadrul GDPR, indivizii au dreptul să știe dacă o organizație își procesează datele personale și înțelege scopurile acestei procesări. O persoană are dreptul de a șterge sau corecta datele, de a cere să nu mai fie procesată, de a se opune comercializării directe și de a revoca consimțământul pentru anumite utilizări ale datelor lor. Dreptul la portabilitatea datelor oferă persoanelor dreptul de a-și muta datele în altă parte și de a primi asistență în acest sens.

GDPR cere organizațiilor să obțină date personale în funcție de sensibilitatea lor. În cazul unei încălcări a datelor, controlorii de date trebuie, în general, să notifice autoritățile competente în termen de 72 de ore. În plus, dacă încălcarea este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor, organizațiile vor trebui, de asemenea, să notifice indivizii afectați fără întârzieri nejustificate.          

Trebuie să existe un temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Orice consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie „dat în mod liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate„. Există cerințe unice de consimțământ pentru a proteja copiii în cadrul GDPR.

Organizațiile trebuie să efectueze evaluări de impact privind protecția datelor pentru a anticipa impactul proiectelor asupra vieții private și pentru a angaja măsuri de diminuare a impactului, după cum este necesar. Trebuie păstrate înregistrări ale activităților de prelucrare, consimțământul de procesare a datelor și respectarea GDPR.

Compatibilitatea cu GDPR nu este o activitate unică, ci este un proces continuu. GDPR reglementează colectarea, stocarea, utilizarea și partajarea „datelor personale”.

Rolul Responsabilului cu protecția datelor (DPO):

 

 • de a informa şi consilia operatorul, sau persoana împuternicită de operator, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrările de date;
 • de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor;
 • de a consilia operatorul în ceea ce priveşte realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi de a monitoriza executarea acesteia;
 • de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere și de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
 • de a ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.

 

Când și cum colectăm date personale?

* telefonic sau prin e-mail atunci când potențiali clienți solicită serviciile noastre sau publică în spații publice anunțuri proprii;

* prin intermediul portalurilor, site-urilor partenere și al site-ului propriu în principal prin formularul de contact afișat de acestea ;

* prin contractele încheiate cu clientela noastră, cu colaboratorii și angajații noștrii.

 

De ce colectăm date personale?

 

* pentru a putea comunica eficient cu clienții și colaboratorii noștrii;

* pentru a putea livra calitativ serviciile solicitate;

* pentru a putea transmite informații corecte, complete și actuale;

* pentru a putea satisface și cerințele legislației impuse de protecția consumatorilor și de prevenirea tranzacțiilor suspecte și spălării banilor

* pentru a oferi un suport real în cadrul demersurilor necesare încheierii serviciilor solicitate.

* pentru a putea elabora statistici interne sau externe necesare unei bune cunoașterii a pieței imobiliare.

 

Cine colectează datele personale?

 

* datele personale sunt colectate de angajații și colaboratorii companiei noastre care la rândul lor au obligația să adere la politica noastră de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal și să iși asume responsabilitatea acesteia;

 

Cum prelucrăm datele personale?

* in baza relației contractuale interpartes;

* in baza consimțământului liber exprimat ( scris, verbal);

 

Ce date personale prelucrăm?

 

Numele, prenumele;

Coordonatele de contact (telefon, e-mail, adresă);

Caracteristicile specifice serviciului solicitat (adresă imobil, caracteristici imobil, informații despre dreptul de proprietate, tipul de imobil căutat, date despre tranzacții intermediate, etc.);

Datele de stare civilă necesare încheierii contractului de colaborare cu societatea noastră (în principal act de identitate/mandat);

Datele și documentele necesare încheierii tranzacției care sunt specifice acesteia (acte de proprietate, date bancare, etc.)

 

Cine prelucrează datele personale?

 

* Datele personale sunt prelucrate de angajații și colaboratorii companiei noastre care la randul lor aderă la politica noastră de confidențialitate și isi asumă responsabilitatea acesteia;

 

Unde sunt prelucrate și stocate datele personale?

 

În format electronic: în bazele de date furnizate de companiile de soft cu care compania noastră are contract.

beneficiind de protecție Firewall, antivirus, parole de acces individuale și drepturi diferentiate de acces.

În format print: contractele, documentele de stare civilă și documentele aferente dreptului de proprietate sunt arhivate și încuiate în spații accesibile doar responsabilului pentru protecția datelor din cadrul companiei.

 

Cum sunt distruse datele personale?

 

În format electronic: în bazele de date furnizate de companiile de soft cu care compania noastră are contract.

beneficiind de protecție Firewall, antivirus, parole de acces individuale și drepturi diferentiate de acces.

În format print: prin tocare supravegheata de către responsabilul pentru protectia datelor din cadrul companiei.

 

Cât timp sunt prelucrate și stocate datele personale?

 

* Pe parcursul relației de colaborare și ulterior în conformitate cu prevederile legale.

 

Cum este asigurată Securitatea datelor personale?

 

* Pentru protecția datelor personale, ESPACO a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.

 

Care sunt Drepturile persoanelor vizate?

 

*Dreptul la informații prin solicitarea confirmării procesării datelor dumneavoastră și a modului în care acestea

sunt utilizate;

 

*Dreptul la corectare prin solicitarea oricând a corectării sau completării datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt incomplete sau incorecte;

 

*Dreptul la ștergere prin solicitarea de ștergerea a datelor cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele sau dacă se revoca acordul de procesare. Este important de cunoscut că pot există motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor (perioade obligatorii de arhivare, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.)

 

*Dreptul la limitarea procesării prin solicitarea de limitare a procesării datelor cu caracter personal în următoarele cazuri: se contestata corectitudinea și este necesar un termen pentru verificări sau procesarea datelor cu caracter personal contravine prevederilor legale și se solicită o limitare a utilizării acestor date;

 

*Dreptul la transmiterea datelor prin  solicitarea datelor cu caracter personal furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice;

 

*Dreptul la reclamație daca se consideră că au fost încălcate prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor cu caracter personal prin adresarea unei solicitări către ESPACO sau către autoritatea competentă (Autoritatea Româna pentru Protecția Datelor sau altă autoritate europeană de supraveghere)

 

Va punem in vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal trebuie să se refere exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

 

Aceste drepturi pot fi exercitate direct față de ESPACO printr-o notificare transmisă către office@espaco.ro.

 

În cadrul companiei noastre există 2 categorii de date/informații personale:

 

–        cele existente la data de 25.05.2018;

 

–        cele ce intervin dupa data de 25.05.2018;

 

Procedura referitoare la datele/informațiile existente la 25.05.2018

 

Nefiind în vigoare regulile GDPR, aceste date au fost înregistrate în baza de date a companiei fără a avea acordul formal și conform Regulamentului.

Din acest motiv de fiecare dată când este contactată o astfel de persoană fizică este obligatorie urmatoarea procedură:

–        solicitarea acordului verbal;

–        transmiterea unui e-mail cu Regulamentul nostru;

–        Persoana va putea uza de drepturile sale conform Regulament GDPR;

 

Procedura referitoare la datele/informațiile intervenite după 25.05.2018

 

–        Urmare unei solicitări telefonice a serviciilor noastre, persoanei ii se va solicita adresa de e-mail și va fi informată că va fi inregistrată în baza de date a companiei și că va primi un mesaj referitor la Regulamentul GRPR.

Recepția va transmite acesteia pe e-mail Regulamentul GDPR.

Persoana va putea uza de drepturile sale conform Regulament GDPR.

 

Procedura referitoare la solicitări în legatură cu GDPO

 

–        Orice solicitare venită în conformitate cu drepturile persoanelor vizate se va comunica IMEDIAT către DPO care va lua măsurile necesare.

 

Procedura referitoare la documente

 

–        Orice document ce cuprinde informații cu caracter personal:

 -în format print va fi predat DPO pentru arhivare;

– în format electronic va fi înregistrat în BD electronică securizată;

–        Distrugerea oricărui document tipărit sa va face prin intermediul tocătorului de hârtie și sub supravegherea DPO;

–        Distrugerea oricarui document existent în BD electronică securizată sa va face sub supravegherea DPO;

 

Din Grupul de Companii ESPACO fac parte:

 

SC ESPACO Real Estate SRL cu sediul social în Bucureşti, sector 1, str. Smaranda Brăescu, nr. 2, bl. 2C, sc. 4, et. 4, ap. 53, camera 3, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J40/2270/2016, CUI RO35660808, legal reprezentată de Constantin Nimară.

 

SC ESPACO AGENCY SRL cu sediul social în Bucuresti, sector 1, Bd. Agronomiei, nr. 7-15, bl. N.1-7, et. 1, ap.4, sector 1, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J40/4505/2012, CUI 30090374,  legal reprezentată de Nimară Raluca Elena.

 

SC ESPACO INSURANCE SRL cu sediul social în  Bucuresti, Sector 1, Str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, Cladirea Tanora, et. 5, cam. 1, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J40/2835/2013, CUI 331314593 legal reprezentată de Andrei Tomosoiu.

 

Prezentul Regulament intern a intrat în vigoare în 25.05.2018 și a fost însușit de toți angajații și colaboratorii Grupului de companii ESPACO.

 

ESPACO Real Estate SRL                                                                                                   

Constantin Nimară                                          

 

ESPACO Agency SRL                                                                                                         

Raluca Elena Nimară                                                                

 

ESPACO Insurance SRL

Andrei Tomosoiu


Copyright 2021 - ESPACO. Toate drepturile rezervate.