Tip tranzacție

Vanzari

Vânzări

Închirieri

Tip proprietate

Apartamente

Apartamente

Case/vile

Spatii comerciale

Terenuri

Apartamente

Case/vile

Spatii comerciale

Spatii de birouri

Spatii industriale

Județ

Bucuresti

Bucuresti

Prahova

Property management

Avem expertiza necesară pentru a administra apartamente, case/vile, clădiri de birouri, centre comerciale, clădiri rezidenţiale, depozite şi parcuri industriale.

Avem expertiza necesară pentru a administra apartamente, case/vile, clădiri de birouri, centre comerciale, clădiri rezidenţiale, depozite şi parcuri industriale.

Serviciile noastre se adresează în primul rând proprietarilor, investitorilor şi chiriaşilor care vor să se bucure de timp şi locuinţe, fără să mai aibă grija facturilor şi a evenimentelor neprevăzute.

Administrarea locuinţelor individuale

În general, administrarea unui imobil presupune exercitarea a două activităţi principale: administrarea financiară şi administrarea tehnică. Fiecare implică un set de operaţiuni specifice. În cazul locuinţelor individuale şi aici ne referim la apartamente, case/vile, aceste operaţiuni sunt:

 • administrarea documentelor proprietăţii imobile (fotocopii);
 • administrarea contractelor de întreţinere pentru instalaţiile deţinute în imobile;
 • asigurarea de personal specializat (instalator, electrician, zidar, zugrav, administrator, contabil, avocat etc.); colectarea chiriilor;
 • gestionarea sumelor de bani încasate, efectuarea cheltuielilor necesare şi raportarea corespunzătoare;
 • transferuri băneşti în ţară şi în străinătate;
 • verificarea şi plata facturilor (întreţinere, apă, energie electrică, telefon, TV, cablu), a impozitelor, taxelor etc.;
 • asigurarea proprietăţii imobile şi urmărirea încasării despăgubirilor;
 • reprezentarea intereselor proprietarului faţă de terţi (autorităţi publice, societăţi de furnizare a utilităţilor, asociaţii de proprietari etc.);
 • reprezentarea fiscală;
 • obţinerea de aprobări, modificări contracte utilităţi (telefon, energie electrică) la închirieri către persoane juridice;
 • administrarea lucrărilor de renovare a proprietăţii imobile şi amenajare stabilite de către proprietar;
 • vizitarea regulată a proprietăţii imobile;
 • urmărirea comportării în timp a construcţiei, verificarea şi evaluarea stării generale a proprietăţii imobile;
 • sprijin la închirierea proprietăţii imobile;
 • încheierea de procese verbale de predare/preluare a proprietăţii imobile;
 • inspectarea proprietăţii imobile şi a stării acesteia la terminarea contractului de închiriere;
 • servicii conexe cu scop de valorificare optimă a proprietăţii (curăţenie, menaj, pază etc.).

Pentru analiza complexităţii serviciului de administrare, respectiv estimarea costurilor aferente serviciilor prestate, este necesar ca viitorul administrator să cunoască următoarele date şi documente:

 • Registrul de hotărâri,
 • Registrul de ordine interioară, 
 • Registrul de corespondenţă, 
 • Cartea imobilului, 
 • Cartea constructorului, 
 • Registrul de activităţi curente, servicii, etc., 
 • Contractele cu furnizorii de activităţi şi servicii, etc., 
 • Jurnalul administratorului, 
 • Balanţa declarativă, sold activ-pasiv (ultima), ultima listă de întreţinere, alte documente contabile, 
 • Informaţii cu privire la litigii, stări conflictuale, sesizări, reclamaţii, etc.
 • Descriere a ansamblului (denumire, locaţie, număr de unităţi locative, cu/fără teren aferent (case, apartamente, etc.), 
 • Informaţii despre cum sunt organizate din punct de vedere juridic aceste ansambluri,
 • Informaţii despre existenţa unui contract de administrare, în prezent, şi dacă acesta există, informaţii complete despre datele de contact ale acestui administrator (denumire/nume, adresă, telefon, fax, etc.),
 • Lista (to do list) solicitărilor efectuării unor activităţi specifice pentru fiecare locuinţă/ansamblu în parte, 
 • Evidenţa necesarului de activităţi pentru fiecare ansamblu în parte şi desemnarea unei persoane de contact, cu care se va discuta în detaliu în timpul unei vizite de evaluare a complexităţii administrării imobilului, 
 • Informaţii despre existenţa, în prezent, a unui buget de administrare, despre existenţa unui birou în locaţie sau dacă acestea vor fi organizate/constituite de administrator.

Prin sistemul propriu de întreţinere, oferim mentenanţă proactivă, activităţi de remediere a eventualelor defecţiuni şi întreţinere de specialitate pentru:

 

Instalatii sanitare
Instalatii electrice
Instalatii incalzire
Termoizolatii fatade
Termoizolatii terase
Tinichigerie

Tâmplărie

Geamuri: termopan, antiefracţie, reflexiv, antiglonţ, sablat;

Folii: antiefracţie, protecţie solară, mate, decorative, anti–uv, etc.

Accesorii ferestre: rulouri exterioare, obloane, copertine, parasolare, grilaje,

Accesorii interioare: rulouri, plase contra insecte, galerii;

Feronerie pentru ferestre: balamale, zăvoare pentru închidere;

Vitralii şi accesorii pentru vitralii;

Ferestre de mansardă, rame de etanşare, ferestre din lemn, şi lemn-stratificat;

Tâmplărie din PVC şi aluminiu cu geamuri termopan, pereţi cortină, profile PVC, închideri terase, balcoane, rulouri exterioare de aluminiu sau PVC, jaluzele.

Alpinism utilitar

tencuieli, reparaţii, renovări faţade imobile,

placări cu polistiren, termoizolaţii fatade imobile,

reparat şi etanşat rosturi de dilatare, hidroizolaţii,

zugrăveli exterioare imobile,

vopsitorii industriale,

spălat/curăţat geamuri, pereţi cortină, alucobond, marmură,

confecţionat/montat/demontat structuri metalice,

montat casete luminoase,

litere volumetrice,

bannere, mashuri, back-lituri, prisme, cuburi, unipoluri, roof-topuri

decorat panouri stradale cu hârtie/autocolant

decorat/neutralizat windows graphics

reparat/confecţionat/întreţinere instalaţii electrice

montăm instalaţii împământare şi paratrăznet, etc.

Curăţenia înseamnă sănătate şi bună dispoziţie.

I. Curăţenia de întreţinere

Specialiştilor noştri, vă  propun o serie de servicii indispensabile realizării şi menţinerii curăţeniei în orice tip de imobil: apartament, casă/vilă, spaţiu de birouri ş.a.m.d. 
În funcţie de specificaţiile beneficiarului, acestea pot avea o frecvenţă zilnică, săptămânală, lunară sau imediată ca urmare a unei cereri urgente. 

Pe scurt, acest serviciu implică realizarea următoarelor activităţi:

 • ştergerea prafului de pe mobilier şi de pe echipamentele electronice;
 • aspirarea/măturarea pardoselii/mochetei/covorului;
 • spălarea şi dezinfectarea obiectelor sanitare din baie (chiuvetă, cadă, cabină de duş, vas şi rezervor WC, suporturi de foehn, prosoape, dispensere);
 • curăţarea bucătăriei (debarasarea chiuvetei, ştergerea mobilierului de bucătarie pe exterior, a aragazului, frigiderului, electrocasnicelor);
 • golirea coşurilor de gunoi din baie şi bucătărie, schimbarea sacilor de gunoi dacă este cazul;
 • aerisirea şi odorizarea încăperilor.

II. Curăţenia generală

Se realizează la cererea clientului sau în cadrul unui abonament şi include următoarele operaţiuni:

 • aspirarea pereţilor de pânze de paianjen şi praf;
 • ştergerea tocurilor de uşi şi ferestre;
 • aspirarea şi spălarea interioară şi exterioară a caloriferelor;
 • spălarea geamurilor accesibile;
 • ştergerea oglinzilor;
 • spălarea şi dezinfectarea faianţei şi gresiei din baie şi bucătărie;
 • ştergerea de praf a corpurilor de iluminat;
 • ştergerea prafului de pe mobilier şi de pe echipamentele electronice;
 • aspirarea/măturarea pardoselii/mochetei/covorului;
 • spălarea şi dezinfectarea obiectelor sanitare din baie (chiuvetă, cadă, cabină de duş, vas şi rezervor WC, suporturi de foehn, prosoape, dispensere, etc);
 • curăţarea bucătăriei (debarasarea chiuvetei, ştergerea mobilierului de bucătărie pe exterior, a aragazului, frigiderului, electrocasnicelor);
 • golirea coşurilor de gunoi din baie şi bucătărie, schimbarea sacilor de gunoi;
 • aerisirea şi odorizarea încăperilor.

III. Curăţenia înainte şi după petreceri, evenimente

Un eveniment acasă este întotdeauna un motiv de bucurie, care presupune multe pregătiri atât înaintea venirii musafirilor, cât şi după plecarea acestora. Pentru a vă menţine buna dispoziţie, vă propunem să ne ocupam noi de:

 • strângerea resturilor şi degajarea gunoiului;
 • spălarea veselei, a scrumierelor, etc;
 • aspirarea şi spălarea pardoselii;
 • aspirarea şi spălarea mochetelor, covoarelor etc.

IV. Curăţenia de urgenţă

Este un serviciu disponibil pentru toţi clienţii care nu au suficient timp pentru a armoniza spaţiul de lucru înaintea unui eveniment, a unei şedinţe sau atunci cand lucrurile scapă de sub control.

V. Curăţenia după constructor/renovare

În acest caz, se utilizează maşini profesionale de curăţare şi igienizare pentru:

 • a curăţa resturile de materiale de construcţii de pe pardoseli, geamuri şi uşi utilizând monodiscul, maşini de spălare-uscare, aspiratorul industrial şi detergenţi profesionali;
 • a spăla şi dezinfecta gresia şi faianţa din zona grupurilor sanitare;
 • a debarasa gunoiul;
 • a aspira şi curăţa toate tipurile de suprafeţe;
 • a trata cu soluţii de protejare a suprafeţelor de lemn, inox şi sticlă;
 • a curăţa terasele acolo unde este cazul;
 • a aerisi camerele.

VI. Spălare mochetă/tapiţerii

Pentru a asigura un ambient sănătos, este nevoie ca mochetele şi covoarele să fie aspirate şi spălate la intervale regulate, cu produse de calitate care să nu afecteze fibrele şi nici starea de sănătate a celor din jur. În acest sens, vă propunem alternativa de a interveni în mod profesionist în curăţarea mochetelor dumneavoastră.

VII. Curățarea și polisarea cu monodiscul

Putem realiza operațiuni ca polisarea, lustruirea, curățarea gresiei, parchetului, marmurei sau a altor tipuri de suprafețe. Aceste operațiuni pot fi solicitate în cadrul unei intervenții obișnuite de curățenie sau separat, la un anumit interval de timp, cu scopul de a menține în bune condiții starea suprafețelor.

Expertiză contabilă pentru Proprietari & Chiriaşi

Expertiza contabilă reprezintă mijlocul legal folosit ca probă în justiţie, prin care se poate demonstra un prejudiciu material, bănesc produs unui proprietar de către Administrator, Contabil, Preşedinte, Comitet executiv sau Cenzor. Pentru a fi recunoscută în justiţie, ea trebuie efectuată doar de către un expert contabil autorizat de Corpul Experţilor Contabili.

 

În cazul în care, observaţi că în administrarea asociaţiei dumneavostră, s-au produs daune şi consideraţi necesară realizarea unei expertize contabile, un prim pas ar fi sesizarea secţiei de poliţie de care aparţineţi, printr-o plângere penală. În urma acesteia, se poate dispune efectuarea expertizei financiar contabile judiciare. Expertul contabil va fi numit de către Poliţie, care de comun acord cu dumneavoastra va stabili şi obiectivele expertizei. 

Acestea pot fi:

 1. verificarea gestiunii Administratorului din care să rezulte sumele încasate, destinaţia acestora şi plăţile efectuate
 2. verificarea efectuării de către Administrator a înregistrărilor legale în contabilitatea Asociaţiei
 3. verificarea tuturor Registrelor prevăzute de lege pentru Asociaţiile de Proprietari dacă au fost evidenţiate şi achitate obligaţiile către Stat rezultate din activitatea contabilă a Asociaţiei
 4. verificarea încasării şi achitării CASS-ului de către Administrator
 5. verificarea respectării normelor legale în vigoare în ceea ce priveşte avizele şi aprobările necesare Administratorului pentru efectuarea plăţilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente ale Asociaţiei, respectarea plafonului de Casă cu privire la lichidităţi şi cu privire la efectuarea plăţilor către furnizorii de servicii prin Contul Bancar al Asociaţiei, legalitatea perceperii unor sume de bani de către Administrator membrilor Asociaţiei
 6. verificarea legalităţii calculului, efectuat de Administrator în stabilirea cotei de plată la întreţinere sau a penalităţilor, operat în lista de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile Asociaţiei de Proprietari
 7. verificarea tuturor sumelor încasate în numerar de către Administrator, confruntându-se copiile chitanţelor cu Registrul de Casă
 8. verificarea tuturor plăţilor curente efectuate de Administrator către furnizorii de servicii, legalitatea lor, şi dacă în condiţiile în care Asociaţia având de plată mari restanţe/penalităţi la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a păstrat banii în Casă fără a plăti furnizorii de servicii
 9. determinarea cauzelor perceperii de către furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalităţilor achitate în perioada menţionată şi cine se face vinovat de producerea lor
 10. regăsirea în evidenţele Asociaţiei a unor plăţi mai mari/mici decât sumele încasate în perioada respectivă
 11. stabilirea prejudiciului cauzat Asociaţiei de Proprietari sau membrilor acesteia şi persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispoziţiilor legale avute în vedere.

Procedura de recuperare a creanţelor

Pentru a putea demara procedura de recuperare a creanţelor dumneavoastră, vom încheia un contract de mandat comercial, prin care ne veţi împuternici să ne ocupam de cazul dumneavoastră. Într-o prima etapă, vom încerca recuperarea creanţei pe cale amiabilă.

Metodele de lucru în acest caz cuprind: investigaţii ale solvabilităţii debitorului, bunurilor acestuia, investigaţii privind identificarea asociaţilor şi administratorilor societăţii, discuţii telefonice, notificări, întâlniri directe. În 90% din cazuri, această metodă este eficientă.

În situţia în care, în urma acestor demersuri, debitorul nu reacţionează pozitiv la  solicitările noastre, se va demara  procedura  litigioasă de  recuperare a  datoriei  prin  chemarea în judecata a datornicului, urmată de executarea silită a acestuia.

În momentul recuperării, onorariul nostru constă într-un comision variabil cuprins între 3-20% din valoarea debitului (exclusiv TVA), în funcţie de vechimea şi cuantumul  acestuia, stabilit o dată cu încheierea contractului de mandat şi perceput la momentul recuperării reale şi efective a creanţei.

Competenţele noastre privind securitatea clădirilor încep de la furnizarea de consultanţă calificată din faza de planificare în ceea ce priveşte rezistenţa tuturor intrărilor la acces neautorizat şi se extind până la gestionarea integrată a sistemelor de alarmă şi a personalului de securitate.

De asemenea, asigurăm funcţionarea clădirii în parametri normali şi intervenţia imediată în situaţii de urgenţă, inclusiv în caz de incendii.

Preţurile variază în funcţie de complexitatea serviciilor solicitate de către beneficiar: administrare clădire/apartament, mentenanţă tehnică, pază şi securitate imobil, servicii de curăţenie, expertiză contabilă, protecţie împotriva incendiilor etc.

Pentru a vă trimite oferta noastră de preţuri, vă rugăm să ne transmiteţi cererea dumneavoastră la adresa: str. Anton Pavlovici Cehov, nr.2, etaj 5, cladirea Tanora, Sector 1, Bucuresti sau pe e-mail: office@espaco.ro; Fax: + 40 31 080 90 40.