Gaseste-ne pe Facebook

SERVICII OFERITE

Servicii Oferite

Prestăm servicii de evaluare şi reevaluare imobiliară respectând principiile, metodele şi standardele profesionale, etice promovate de către ANEVAR (Asociatia nationala a evaluatorilor autorizati din Romania) cu scopul de a estima o valoare pentru un drept de proprietate, care să fie cât mai apropiată de valoarea pe care o stabileşte piaţa în urma tranzacţiilor. În urma procesului de evaluare, rezultă raportul de evaluare.

 

 

În mod special, realizăm rapoarte de evaluare pentru o gamă diversă de proprietăţi imobiliare, cum ar fi: apartamente; case, vile; spaţii comerciale; spaţii de birouri; hale industriale sau de depozitare; spaţii de producţie; construcţii speciale; terenuri intravilane libere sau construite, extravilane, agricole.

Valoarea reprezintă acea calitate convenţională a unui obiect, care îi este atribuită în urma unor calcule sau a unei expertize.
Sunt estimate următoarele tipuri de valori:

  1. Valoarea de piaţă: Conform Standardelor Internaţionale de Evaluare IVS, ediţia a opta, 2007, reprezintă suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi schimbată la data evaluării între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie echilibrată, după un marketing adecvat, în care fiecare parte acţionează în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângeri.
  2. Valoarea de investiţie sau subiectivă, definită astfel: valoarea unei proprietăţi pentru un anumit investitor sau clasă de investitori, pentru obiective de investiţii sau pentru obiective de exploatare identificate. Acest concept subiectiv relaţionează o anumită proprietate de un anumit investitor, grup de investitori sau entitate, care au obiective şi/sau criterii de investiţii identificabile.
  3. Valoarea justă reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părţi interesate, aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective, cu preţul determinat obiectiv. În optica Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS/IAS), valoarea justă este privită ca fiind sinonimă cu valoarea de piaţă. În optica IVS 2, valoarea justă este un concept mai larg decât valoarea de piaţă.
  4. Valoarea specială este o sumă de bani peste valoarea de piaţă, care reflectă atributele/caracteristicile speciale ale unui activ, care au o valoare numai pentru un cumpărător special. Cumpărătorul special este un cumpărător pentru care un anumit activ are o valoare specială datorată avantajelor provenite din dreptul de proprietate asupra acestuia, avantaje de care nu pot beneficia ceilalţi cumpărători. Valoarea specială poate apărea când un activ are atribute/caracteristici care îl fac mai atractiv pentru un anumit cumpărător, sau pentru o categorie limitată de cumpărători faţă de ceilalţi cumpărători. Aceste atribute/caracteristici se pot referi la aspectele fizice, geografice, economice sau legale ale unui activ.
  5. Valoarea sinergetică este un element adiţional de valoare, care este creat de combinarea/fuziunea a două sau mai multe proprietăţi, în care valoarea rezultată în urma combinării/fuziunii este mai mare decât suma valorilor proprietăţilor individuale. Valoarea sinergetică poate fi o formă a valorii speciale, care apare îndeosebi din combinarea a două sau mai multe active din care rezultă un nou activ, care are o valoare mai mare decât suma valorilor activelor individuale.
Aceste valori pot fi estimate folosind trei metode principale de evaluare:
  1. costul de înlocuire net - este principala metodă de evaluare a mijloacelor fixe necesare exploatării. Aceasta reprezintă o procedură în afara pieţei, rezultatul fiind condiţionat de o profitabilitate potenţială adecvată şi de o viabilitate pe termen mediu şi lung.
  2. abordarea pe bază de venit - se înscrie în optica investitorului care doreşte să achiziţioneze capacitatea viitoare de generare de venit a unei anumite proprietăţi.
  3. abordarea prin comparaţie - se bazează pe un proces logic în care valoarea de piaţă se obţine prin analiza tranzacţiilor cu proprietăţi similare şi relevante, compararea acelor proprietăţi cu proprietatea evaluată şi, în final, estimarea valorii proprietăţii evaluate prin utilizarea unor chei de conversie. Preţurile de vânzare sunt analizate prin utilizarea unor elemente de comparaţie adecvate şi sunt ajustate corespunzător deosebirilor elementelor de comparaţie faţă de bunul evaluat/proprietatea evaluată. Prin această metodă, cel mai adesea sunt evaluate valoarea de piaţă şi valoarea de lichidare.